Saveris base (0572 0220)

Saveris base
DKK 6.595,00
/ stk ekskl. moms
Pris inkl. moms DKK 8.243,75
Saveris router V1.0 (0572 0119)

Saveris router V1.0
DKK 1.620,00
/ stk ekskl. moms
Pris inkl. moms DKK 2.025,00
Saveris extender (0572 0217)

Saveris extender
DKK 2.575,00
/ stk ekskl. moms
Pris inkl. moms DKK 3.218,75
Saveris router V2.0 (0572 0219)

Saveris router V2.0
DKK 1.630,00
/ stk ekskl. moms
Pris inkl. moms DKK 2.037,50