Regionshospitalet Viborg - dataloggere til temperaturovervågning og sikring af kvalitet

  • Case image
  • Case image
  • Case image

Trådløse dataloggere som en sikkerhed mod dyre nedbrud

Det midtjyske hospital fik installeret den første del af sit omfattende system af trådløse Saveris dataloggere tilbage i 2010, og systemet har lettet dokumentation og kvalitetssikring for hospitalet. 

Der er ingen tvivl om, at vi har fået et kvalitetsløft med Saveris i forhold til at dokumentere og sikre korrekt opbevaring af biologiske prøver, reagens og forskningsmateriale,” udtaler Bjarne Vinther, el-montør i Teknisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.

I dag er systemet udbygget til også at dække Silkeborg og Skive Regionshospitaler, samt Hammel Neurocenter. Det består af mere end 300 loggere med måleopgaver, som spænder over et måleområde fra -150°C til +40 °C. ”Løsningen er gradvist blevet udvidet siden den første del af systemet blev indkøbt i 2010, og vi planlægger yderligere udvidelser,” forklarer Bjarne Vinther, der har god erfaring med Saveris dataloggerne. Installationen er den største af sin slags i Danmark og dækker et areal på mere end 240.000 m2 på de fire hospitaler.

Brugervenligt og fuldautomatisk system

Ansvaret for overvågningssystemet ligger hos hospitalets tekniske afdeling, hvor systemet udskriver automatisk genererede pdf-rapporter til det ledende personel i de respektive afdelinger, hvor systemet er installeret. ”Det er intet problem at udarbejde de nødvendige dokumentationsrapporter, da det hele kører fuldautomatisk” fortæller Bjarne. Og rapporterne kan genereres i de intervaller, som afdelingerne har behov for; dagligt eller på uge- eller månedsbasis.

Fast procedure og tryghed mod afvigelser

Siden vi har fået systemet implementeret, har vi ikke oplevet, at der er sket nedbrud, uden at vi er blevet informeret via Saveris systemet, så der er ingen tvivl om, at systemet giver en både god tryghed og er medvirkende til, at vi opfylder den strenge kvalitetskontrol, der naturligt er, når man har med opbevaring af så vigtigt materiale at gøre,” forklarer Bjarne Vinther.

Hvis en fryser eller køleskab pludselig afviger fra de øvre- eller nedre grænser, der ligger inde i systemet, er der en helt fast procedure på hospitalet, som går i gang med det samme. ”Vi har sat systemet op, så der straks sendes en sms via vores CTS system til hospitalets døgnbemandede oplysning. De tager herefter kontakt til den ansvarlige person, som tager aktion på alarmen med det samme,” fortæller Bjarne Vinther. På den måde sikrer man, at fx dyr medicin ikke skal smides ud, fordi der er tvivl om, hvorvidt det har været opbevaret indenfor de tilladte temperaturgrænser. Der er mange penge at spare her for sygehusvæsenet, og investeringen i systemet er på den måde hurtigt tjent ind.

Som en ekstra kontrol, er systemet sat op til, at genudsende en alarm efter en given tid (fx 30 min.), hvis man får kvitteret en alarm, og af en eller anden grund bliver forstyrret inden man får fejlen rettet. Eller hvis man tror fejlen er rettet, men temperaturen alligevel ikke kommer indenfor den acceptable grænse, så bliver alarmen ligeledes genudsendt.

Systemet bidrager til at overholde krav til kvalitet

Alle danske hospitaler skal leve op til ”Den Danske Kvalitetsmodel”, som opstiller mål i forhold til god kvalitet. Fx er det et krav, at man kan dokumentere, at medicin har været opbevaret indenfor de opstillede grænseværdier. Saveris systemet er et led i at opfylde de mål, som hospitalet er underlagt. Hospitalet er akkrediteret i 2011 og blev re-certificeret i 2014. ”Inden da var det vores forventning, at systemet skulle udbygges, så vi også fik indført samme kvalitetskontrol med eksempelvis hospitalets mere end 100 medicin skabe/rum,” afslutter Bjarne Vinther, og understreger igen, at han ser mange muligheder med det fleksible overvågningssystem.