Københavns Universitet: Testo DISCmini nanopartikelmåler til måling af luftkvaliteten i København

Måling af luftkvalitet

Københavns Universitet har købt en testo DISCmini partikelmåler hos Buhl & Bønsøe A/S til deres forsøg indenfor overvågning af koncentrationen af nanopartikler indenfor forskellige områder. Overvågningen foretages både som stationære og mobile målinger.

Målinger af eksponering for partikler for pendlere

Tom Cole-Hunter, Postdoc, som står for forsøgene siger: ”Det primære formål med nanopartikelmåleren er, at overvåge de forskellige former for eksponering for partikler for pendlere i København. Forsøget følger cyklister på meget eller lidt befærdede trafikveje, hvilket har stor betydning for Københavns Kommune i forbindelse med planlægning og drift af såkaldte ”grønne ruter”.

Det sekundære formål med nanopartikelmåleren er, at overvåge eksponeringen for nanopartikler på lokationer i Københavnsområdet, samt nøjagtigheden af de resultater, som stammer fra diverse luftforureningsmodeller. I dette forsøg samarbejder Københavns Universitet med universiteter i Utrecht og Århus, som samarbejder med Google Air View og Copenhagen Solutions Lab.

Partikelmåler til vurdering af trafikrelateret luftforurening i København

Partikelmåleren er indtil videre blevet brugt i 2 uger på HC Andersen Boulevard på kommunens station for overvågning af luftkvalitet, for at få sammenlignelige data af meget høj kvalitet. Tom Cole-Hunter forventer derudover, at få sammenlignelige data fra Google Air View bilinstrumentation. Indtil da vil partikelmåleren blive brugt for at lave et geografisk forsøg på forskellige lokationer i København. Her vil man indsamle data om trafikrelateret luftforurening, som pt. er på et meget lavt niveau grundet de mange arbejdspladser, som er lukkede på grund af COVID-19.

Brugervenlig og bærbar partikelmåler, som er videnskabeligt godkendt

”Vi vil bruge måleinstrumentet sammen med en GPS tracker for at lave en geografisk lokalisering af koncentrationen af nanopartikler langs populære cykel-, løbe- og gåruter, som tidligere er blevet overvåget”, siger Tom Cole-Hunter. Det forventes at målingerne synliggør forskellene på luftkvaliteten for aktive pendlere og motionsudøvere, normalvist vs. den lave volumen af motoriserede trafik, som vi pt. oplever på grund af COVID-19. Han tilføjer: ”Med testo DISCmini nanopartikelmåleren har vi nu mulighed for at udføre mobile og stationære målinger, ved hjælp af et instrument, som er nemt at betjene, og som samtidig er videnskabeligt godkendt”.

testo discmini nanopartikelmåler