Københavns Lufthavn - indeklimamålinger og behandling af klager over indeklimaet

  • Case image
  • Case image

Indeklimamålinger i Københavns Lufthavn

Håndtering af klager over træk og temperaturforhold kan afhjælpes med et indeklimainstrumentet. Det oplever Christian Eskild Andersen dagligt som ventilationstekniker i Københavns Lufthavn.

Københavns Lufthavn er med 2000 ansatte plus personalet fra de 500 virksomheder, der driver forretning i lufthavnen, en rigtig stor arbejdsplads, hvor der hver dag færdes mange mennesker. Dertil kommer trafikken fra de mange tusinde passagerer, der dagligt passerer ind og ud af lufthavnen. 

Christian Eskild Andersen står for al drift og vedligehold på ventilation i lufthavnen. Christian har flittigt brugt Testo instrumentet, dels til regulering af de mange anlæg, dels til at tjekke om, der er hold i de klager over indeklimaet, som han modtager fra folk dagligt. ”Det letter dialogen med folk, når jeg kan vise målingerne på instrumentet og ellers henvise til Arbejdstilsynets hjemmeside. Ud af de seneste 50 steder, jeg har været, er der to – måske tre steder, hvor der reelt har været noget at komme efter,” lyder det fra Christian, der forklarer, at for ham er udstyret rigtigt godt til at mane ting til jorden. 

I Københavns Lufthavne lægger Christian også vægt på værdien af at få demonstreret udstyret. ”Jeg ville aldrig anskaffe sådan en type instrument uden først at have fået instrumentet og følerne demonstreret og have sikret mig, at det nu også er det rigtige instrument til mine behov,” lyder det fra Christian, som anvender instrumentet i en sådan grad, at han nu har svært ved at undvære det selv i korte perioder, når han eksempelvis har udstyret stående et par dage i politiets pasbokse for at måle og logge data om trækmålinger. 

Fleksibilitet i forhold til at skulle undvære instrumentet i forbindelse med den årlige kalibrering, har Testo taget højde for med udviklingen af instrumentets digitale følere. De digitale følere kan kalibreres særskilt fra instrumentet. Det har den fordel, at man ikke skal undvære alle følere på en gang, men kan få dem kalibreret enkeltvis, når det passer ind i arbejdsopgaverne. Alt imens Testo 480 instrumentet og resterende følere fortsat kan bruges tilbage på kontoret. 

Udstyret til indeklimamålinger

Københavns Lufthavn har en Testo løsning bestående af måleinstrument og følere. 

  • Indeklima måleinstrument Testo 480
  • IAQ føler til måling af CO2, fugt, temperatur og absolut tryk
  • Komfortniveauføler til trækmålinger
  • Globetermometer til strålingsvarme
  • Termisk flowføler til lufthastighed
  • Måletragte
  • Software til analyse og dokumentation