Hans Henning Nielsen A/S - termografering giver effektive bygningsundersøgelser

  • Case image
  • Case image

Vigtigt med certificerede medarbejdere

Flere og flere forsikringsselskaber og offentlige og private virksomheder stiller krav om, at den person, der skal udføre de termiske undersøgelser, skal være certificeret termografør. ”Der stilles højere krav til din kunnen som termografør i dag, og jeg tror det er grunden til at flere efterspørger pladser på vores Level 1 kurser,” siger Kim Max-Christensen, produktchef hos Buhl & Bønsøe og underviser på Level 1 kurserne, og tilføjer at:”flere har også fundet ud af, at en certificering kan være afgørende for, om det er dem eller konkurrenten, der løber med de gode opgaver.”

Buhl & Bønsøe afholder certificerede Level 1 kurser både øst og vest for Storebælt flere gange om året.

Effektive bygningsundersøgelser

Byggefirmaet Hans Henning Nielsen A/S har planer om, at bygningsundersøgelser med termografi skal udgøre en større del af forretningen fremover. Virksomheden udfører renoveringsarbejde for større danske virksomheder blandt andre Danisco, Danske Bank og flere offentlige instanser.

I forbindelse med renoveringsarbejdet fokuseres på kuldebroer og efterisolering og tit og ofte har virksomheden brug for at lave dybtgående fugtundersøgelser for at kunne dokumentere, hvor en opstået skimmelsvamp stammer fra.”Tidligere brugte jeg et infrarødt termometer med ekstern føler, men nu kan jeg lave flere og mere krævende fugtundersøgelser med termografikameraet,” fortæller Flemming Løvenrose, servicechef hos HHN, og deltager på Buhl & Bønsøes seneste kursus afholdt på hovedkontoret i Smørum.

Kompetent underviser

”For at øge mine kompetencer inden for termografering, valgte jeg at tilmelde mig Buhl & Bønsøes termografi Level 1 kursus,” fortæller deltager Flemming Løvenrose. ”Jeg har tidligere deltaget på et introkursus samme sted også med Kim Max som underviser, så jeg slog til, da jeg modtog en invitation til Level 1 kurset.”

Underviser på alle Buhl & Bønsøes termografikurser er Kim Max-Christensen, produktchef i virksomheden. Kim er selv Level 2 certificeret termografør fra the Snell Group i USA og har mange års termografi- og undervisningserfaring, hvilket kommer kursisterne til gode. ”Min oplevelse af Kim som underviser, er at Kim er en meget god pædagog. Han skal ha’ ros for at være god til at visualisere svære ting og få det ned på et niveau, så alle kan forstå det, udtaler Flemming ovenpå sit andet kursus med produktchefen hos Buhl & Bønsøe.

Level 1 øger udbyttet ved termografi

”Jeg havde naturligvis nogle forventninger til kursets indhold på forhånd, og jeg må sige at de blev indfriet og jeg føler mig langt bedre rustet til at tage billeder og efterfølgende analysere dem,” konkluderer Flemming ovenpå det fire dage lange Level 1 kursus. Som deltager på kurset forudsættes det, at man har et grundlæggende termografikendskab på forhånd. Kurset består både af teori og praksis og afsluttes på fjerdedagen med en eksamen af multiple choice typen. I løbet af kurset kommer man omkring varme- og strålingslære, infrarød måleteknik, forskellige anvendelsesområder for termografi, ligesom der naturligvis også bliver undervist i generel softwarebrug samt udformning og opbygning af termografirapporter.

”Kursets indhold var meget bredt, og vi kom også ind over noget, som jeg ikke umiddelbart havde brug for, men som kan være godt at vide alligevel,” fortæller HNN’s servicechef. Meget givtigt. Vil du anbefale kurset til andre? Det har jeg allerede gjort.

Positiv sidegevinst

Ja, jeg regner med det vil kunne trække flere kunder til. Kommer til at stå på hjemmeside at de laver bygningsundersøgelser med termografi. Og ansat ekstra mand til at trække nye opgaver hjem.

God software

Softwaren til kameraet er rigtig nem at bruge, udtaler Flemming Løvenrose, og forklarer at det er en meget vigtig ting i og med han faktisk bruger mere tid på den efterfølgende behandling af billederne i softwaren end den tid, han bruger på tage selve billederne. ”Der er flere features såsom linjer og hotspots, som gør at softwaren bliver meget nem at bruge. Indtil jeg var på Level 1 har jeg faktisk bare brugt de medfølgende standardskabeloner til mine rapporter, men ovenpå kurset skal jeg klart i gang med at designe vores egne med firmalogo og det hele. Det føler jeg mig rustet til nu. Til et Testo termografikamera medfølger altid dansk software.

Spændende opgaver i fremtiden

For Flemming Løvenrose er der ingen tvivl om at termografi kommer til at fylde mere og mere af hans arbejdsdag i fremover. Men forventer det kommer til at fylde en stor del af min dagligdag. At se på skimmelsager.

Kort om Hans Henning Nielsen A/S

Tømrer- og snedkerfirmaet Hans Henning Nielsen A/S blev grundlagt i 1945, og har i dag 70-100 medarbejdere ansat på virksomheden beliggende i Farum i Nordsjælland. HHN udfører byggeopgaver for større virksomheder i den offentlige og private sektor.