Glostrup Apotek - simpel overvågning af medicin med alarmering

  • Case image
  • Case image
  • Case image
  • Case image

Simpel overvågning af medicin med alarmering

Beslutningen om at installere Saveris systemet var hurtigt truffet, efter Glostrup Apotek havde et uheld med en køledør, der ikke var ordentligt lukket. Den åbne dør resulterede i en køleskabstemperatur under frysepunktet, og da apoteket ikke kunne dokumentere, hvor længe grænseværdien havde været overskredet, måtte al medicin kasseres.

For at undgå lignende uheld i frem-tiden besluttede Glostrup Apotek at automatisere deres overvågning med alarmering ved overskridelse af grænseværdier. Lyder en alarm, kan man altid gå tilbage og se, hvordan temperaturudviklingen har været og dokumentere helt præcist i hvilket rum og i hvilket tidsrum, tempera-turen har ligget uden for normalen.

Undgår apoteket, at lignende uheld gentager sig blot én gang, er systemet allerede mere end tjent ind.

God service

Glostrup Apotek har anvendt termometre fra Testo i flere år. ”Da vi besluttede, at vi havde behov for øget overvågning af vores medicinopbevaring, var det helt naturligt, at vi kontaktede Buhl & Bønsøe, som tidligere havde solgt os vores Testo termo-metre, som vi er utroligt tilfredse med,” udtaler Kristian Østergaard, souschef Glostrup Apotek. 

Saveris løsningen

I første omgang har apoteket valgt at installere tre trådløse dataloggere i de medicinskabe, hvor de dyreste og mest temperaturkritiske medicingrupper opbevares, eksempelvis insulin. Overskrider køleskabstemperaturen de definerede grænseværdier, vil den tilknyttede alarm hyle og blinke. Da Glostrup Apotek er døgnbemandet, har apoteket ikke kombineret overvågningen med e-mail eller sms alarmer.  

Måledata fra de tre trådløse dataloggere opsamles automatisk på en PC, så al historik over de enkelte køleskabes temperaturudvikling er samlet et sted.

Rapporter med køleskabenes temperaturkurver genereres automatisk i pdf format, og systemet klarer derved al dokumentation. 

Slut med spildtid

Tidligere brugte Glostrup Apotek udelukkende håndholdte termometre med udskiftelige følere til manuelt at foretage målinger i de enkelte køleskabe ét ad gangen. Føleren blev anbragt i køleskabet, og efter et par minutters akklimatisering kunne måleresultatet aflæses. Endelig blev tallene manuelt skrevet ned og gemt i mapper.

Saveris sparer os i dag for en masse tid, og der ligger samtidig en fantastisk tryghed i at benytte alarmfunktionen,” lyder det begejstret fra Kristian Østergaard. ”Som det er nu, kan vi egentlig glemme alt om systemet. Vi træk-ker en rapport, hvis der er afvigelser, og det er stort set det,” fortsætter han. 

Saveris i fremtiden

Udover systemet med de trådløse dataloggere har Glostrup Apotek yderligere tre dataloggere, som ikke er tilknyttet Saveris systemet. Disse tre loggere aflæses manuelt, men skal i fremtiden integreres i Saveris systemet. 

Vores Saveris dataloggersystem opfylder til fulde vores behov for overvågning og dokumentation, og så er det samtidigt super nemt at bruge,” siger Kristian Østergaard og fortsætter, ”Nu hvor vi har set, hvor meget det letter os, har vi besluttet, at vores øvrige dataloggere på sigt skal integreres i systemet, så hele vores overvågning kommer til at køre automatisk.”

Kort om Glostrup apotek

Glostrup Apotek er ét ud af i alt fire døgnapoteker i Storkøben-havn. Det tre etager høje apotek har eksisteret siden 1908, og har 45 medarbejdere ansat til at bemande apoteket døgnet rundt.