Byggetilsynet.dk - find fejl og mangler ved renovering og nybyggeri med termografi

  • Case image
  • Case image

Termografikamera hjælper med til at udpege fejl og mangler ved nybyggeri og eksisterende huse

Hos byggeteknisk konsulent Claus Lauritzen fra virksomheden Byggetil­synet.dk anvendes termografi­kameraet til at udpege fejl og mangler ved nybyggeri og eksisterende huse.

Ved hjælp af mit termografi­kamera finder jeg eksempelvis hurtigt og nemt kuldebroer og flader, hvor væg­temperaturen er lav på grund af mang­lende isolering,” udtaler Claus Lauritzen. Efter en termografering fort­sættes arbejdet foran computeren, hvor Claus Lauritzen vha. softwaren udarbejder grundige analyser, som munder ud i en veldokumenteret rapport med anvisninger til, hvordan de påviste fejl kan afhjælpes.

Termografikameraet bruger Claus Lauritzen også til at lokalisere utætheder på eksempelvis blandingsbatterier og gulvvarme. ”Med kameraet kan jeg i f.eks. en brusekabine påvise helt præcist bag hvilken flise, skaden er skjult. VVS- manden kan dermed nøjes med at hugge gennem et par fliser, og kunden slipper for en ødelagt brusekabine.”