ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik: Måleudstyr til troværdig dokumentation af indeklimaproblemer

  • Case image
  • Case image

Den optimale løsning: En kombination af dataloggere og termografikamera

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er blandt de førende i Danmark indenfor byggetekniske skimmelsvampundersøgelser samt rådgivning i forbindelse med bygningsrenovering af fugtbelastede bygninger. Firmaet har igennem mange år benyttet måleudstyr fra Buhl & Bønsøe til at udføre deres undersøgelser.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s bruger testo 175-H2 fugt og temperaturdataloggere fra Testo samt  termografikamera testo 890. Begge instrumenttyper benyttes i kombination i vinterperioder til at dokumentere, om der er et fugtproblem, samt til at eftervise, hvad årsagen til fugtproblemet skyldes. Dataloggerne monteres i udvalgte lokaler samt i udeluften på steder, hvor de ikke udsættes for solpåvirkning eller andre varmekilder.

Nem registrering af fugt i indeklimaet

Dataloggerne bruges til at måle fugt i indeklimaet. Med logninger pr. 10. minut kan fx udluftning af boligen, badning, madlavning og tøjtørrings betydning for fugtvariationer i indeklimaet registreres. Målingerne sammenholdes desuden med udeklimaets temperatur og luftfugtighed. Dataene behandles efterfølgende således, at variationer i absolut fugtighed bestemmes, og fugttilskuddet indendørs fastsættes.

Lokalisering af kolde overflader og kuldebroer med et termografikamera

Termografikameraet benyttes til at registrere, hvor der er kolde overflader, samt bedømme, om der er kuldebroer, som ud fra de opsamlede resultater fra datalogningerne vurderes at kunne føre til skimmelsvampevækst på eller i de undersøgte konstruktioner.

Måleresultater danner grundlag for beslutninger om renoveringstiltag

Resultaterne fra begge instrumenttyper benyttes som dokumentation i den efterfølgende rapport, hvor det fastlægges, om der er et indeklimaproblem som følge af fugt- og temperaturvariationer i en bolig eller et kontor, hvad årsagen til et eventuelt problem skyldes, samt til at fastlægge, hvilke renoveringstiltag der skal ske, for at eliminere et indeklimaproblem.

Mikael Østergaard, direktør udtaler: ”Anvendelsen af disse instrumenter giver en troværdighed når resultaterne fremlægges, og vores kunder får et bedre grundlag til at træffe afgørelser vedrørende nødvendige bygningsrenoveringstiltag, samt om årsagen til indeklimaproblemet skyldes brugeradfærd og/eller byggetekniske forhold”.

Kalibreret måleudstyr giver nøjagtige måleresultater, der er til at stole på

For at kunne leve op til de krav der stilles til måleudstyr og fremvise pålidelige resultater, får ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s sit måleudstyr kalibreret en gang årligt. Kalibreringen foretages af kalibreringsteknikerne på Buhl & Bønsøes DANAK akkrediterede laboratorie i Smørum. ”Det er vigtigt for os altid at kunne fremlægge en frisk kalibreringsprotokol for vores kunder, dersom dette efterspørges, og dermed dokumentere, at vores målinger er pålidelige og nøjagtige”, siger Mikael Østergaard.